کد خبر:11566
پ
۱۴۰۱۰۷۲۱۲۱۵۰۲۴۹۶۹۲۶۲۴۵۹۵۴

استاندار قزوین: مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی در دستور کار قرار دارد

استاندار قزوین گفت: در حوزه فرهنگ نگاه مدیریت استان مردمی‌سازی فعالیت های فرهنگی است که در این زمینه طرح‌های موفقی مانند امامان محله انجام شده و در آینده هم تقویت خواهد شد.

استاندار قزوین گفت: در حوزه فرهنگ نگاه مدیریت استان مردمی‌سازی فعالیت های فرهنگی است که در این زمینه طرح‌های موفقی مانند امامان محله انجام شده و در آینده هم تقویت خواهد شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران