کد خبر:11697
پ
۱۳۹۹۰۵۰۷۲۰۴۵۵۹۴۱۵۲۰۸۴۸۶۰۴

رسانه فلسطینی: عملیات چند روز اخیر شکنندگی ارتش اسرائیل را به اثبات رساند

یک رسانه فلسطینی در تحلیلی از عملکرد مقاومت در کرانه باختری و قدس تاکید کرد، عملکرد گروه‌های فلسطینی طی چند روز اخیر به همگان ثابت کرد ارتش اسرائیل تا چه حد شکننده است.

یک رسانه فلسطینی در تحلیلی از عملکرد مقاومت در کرانه باختری و قدس تاکید کرد، عملکرد گروه‌های فلسطینی طی چند روز اخیر به همگان ثابت کرد ارتش اسرائیل تا چه حد شکننده است.

فدراسیون صنعت نفت ایران