کد خبر:7083
پ
۱۳۹۶۱۰۲۱۱۰۵۴۰۵۳۸۳۱۳۰۱۰۶۵۴

پرداخت بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در اردیبهشت توسط بانک رفاه

بانک رفاه کارگران در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.

بانک رفاه کارگران در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرده است.

فدراسیون صنعت نفت ایران