کد خبر:12486
پ
۱۴۰۱۰۷۰۱۱۵۳۸۲۴۸۹۱۲۶۱۴۱۴۸۴

تماس تلفنی وزیر خارجه آذربایجان و امیرعبداللهیان

وزیران امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان دقایقی پیش تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیران امور خارجه ایران و جمهوری آذربایجان دقایقی پیش تلفنی گفتگو و تبادل نظر کردند.

فدراسیون صنعت نفت ایران