کد خبر:11097
پ
۱۴۰۱۰۷۰۲۲۰۱۳۱۳۸۵۴۲۶۱۴۸۱۸۴

رایزنی وزرای خارجه ایران و نیکاراگوئه درباره گسترش مناسبات اقتصادی

وزیران امور خارجه ایران و نیکاراگوئه در دیداری دوجانبه درباره گسترش مناسبات به ویژه در حوزه‌های اقتصادی رایزنی و تبادل نظر کردند.

وزیران امور خارجه ایران و نیکاراگوئه در دیداری دوجانبه درباره گسترش مناسبات به ویژه در حوزه‌های اقتصادی رایزنی و تبادل نظر کردند.

فدراسیون صنعت نفت ایران