کد خبر:18651
پ
۱۴۰۲۰۳۰۹۲۳۰۹۱۰۵۹۳۲۷۶۸۹۸۲۴

بعد از ناکارآمدی گنبد آهنین نوبت به پدافند لیزری اسرائیل رسید

به‌اعتقاد یکی از طراحان سامانه پدافند لیزری رژیم صهیونیستی، این سامانه نیز به آن کارآمدی که در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود، نیست.

به‌اعتقاد یکی از طراحان سامانه پدافند لیزری رژیم صهیونیستی، این سامانه نیز به آن کارآمدی که در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود، نیست.

فدراسیون صنعت نفت ایران