کد خبر:11689
پ
۱۴۰۱۰۶۱۰۱۰۵۳۲۴۵۸۸۲۶۰۰۶۰۷۴

روایتی از ۸۰ روز اسارت حاجی ایرانی در زندان‌های سعودی/ رفتار مسئولان زندان ‌وحشیانه و تحقیرآمیز بود

حاجی اصفهانی آزادشده از زندان‌های سعودی با روایت ۸۰ روز زندانی‌شدنش در زندانهای عربستان گفت: ‌رفتار مسئولان زندان با همه بسیار وحشیانه، تحقیرآمیز و حیوانی و غذاهایشان از نظر کیفی و کمّی بسیار ضعیف بود.

حاجی اصفهانی آزادشده از زندان‌های سعودی با روایت ۸۰ روز زندانی‌شدنش در زندانهای عربستان گفت: ‌رفتار مسئولان زندان با همه بسیار وحشیانه، تحقیرآمیز و حیوانی و غذاهایشان از نظر کیفی و کمّی بسیار ضعیف بود.

فدراسیون صنعت نفت ایران