کد خبر:12866
پ
۱۳۹۸۰۳۰۱۱۴۱۳۴۴۴۹۷۱۷۴۷۹۸۵۴

محمد اصفهانی برای ایران خواند

محمد اصفهانی خواننده شناخته شده موسیقی کشورمان، آهنگ «برای ایران» را خواند.

محمد اصفهانی خواننده شناخته شده موسیقی کشورمان، آهنگ «برای ایران» را خواند.

فدراسیون صنعت نفت ایران