کد خبر:5325
پ
۱۴۰۱۰۱۲۴۰۹۵۰۳۱۵۳۵۲۵۱۲۹۴۱۴

پرداخت یارانه ۱۵۰هزارتومانی ویژه رمضان با دستور رئیس‌جمهور به ۱۱میلیون خانوار

با دستور رئیس‌جمهور یارانه کمک‌معیشتی ویژه ماه مبارک رمضان پرداخت خواهد شد.

با دستور رئیس‌جمهور یارانه کمک‌معیشتی ویژه ماه مبارک رمضان پرداخت خواهد شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران