کد خبر:11075
پ
۱۴۰۱۰۳۲۲۰۸۵۱۲۹۳۸۴۲۵۵۱۴۶۰۴

آیا صهیونیستها از بیم شکست سامانه گنبد آهنین حاضر به فروش آن به اوکراین نیستند؟

رئیس جمهور اوکراین با حمله شدیداللحن به رژیم صهیونیستی نسبت به اینکه تل‌آویو حاضر نشده سامانه‌های پدافندی گنبد آهنین را در اختیار کی‌یف قرار دهد، اعتراض کرد.

رئیس جمهور اوکراین با حمله شدیداللحن به رژیم صهیونیستی نسبت به اینکه تل‌آویو حاضر نشده سامانه‌های پدافندی گنبد آهنین را در اختیار کی‌یف قرار دهد، اعتراض کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران