کد خبر:11568
پ
۱۴۰۱۰۷۰۴۱۰۱۹۴۷۵۴۴۲۶۱۵۶۶۲۴

استاندار کرمان: تخریب‌کنندگان اموال عمومی باید مجازات شوند

استاندار کرمان با اشاره به اینکه آماده شنیدن هرگونه نقد و اعتراضی هستیم گفت: تخریب کنندگان اموال عمومی در کشور و استان باید مجازات شوند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه آماده شنیدن هرگونه نقد و اعتراضی هستیم گفت: تخریب کنندگان اموال عمومی در کشور و استان باید مجازات شوند.

فدراسیون صنعت نفت ایران