کد خبر:6932
پ
۱۴۰۱۰۳۰۹۱۱۰۰۰۸۳۸۹۲۵۴۲۱۳۷۴

استقبال رسمی از رئیس جمهور تاجیکستان

سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در مجموعه سعدآباد از امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان رسما استقبال کرد. این گزارش در حال تکمیل است …

سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در مجموعه سعدآباد از امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان رسما استقبال کرد. این گزارش در حال تکمیل است …

فدراسیون صنعت نفت ایران