کد خبر:11426
پ
۱۴۰۰۰۹۰۸۲۰۵۵۲۹۷۵۷۲۴۱۶۴۲۰۴

اظهارنظر کارشناس داوری درباره قضاوت دیدار سپاهان – پرسپولیس

کارشناس داوری کشورمان قضاوت امیر عرب‌براقی در دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس را خوب توصیف کرد.

کارشناس داوری کشورمان قضاوت امیر عرب‌براقی در دیدار تیم‌های سپاهان و پرسپولیس را خوب توصیف کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران