کد خبر:16583
پ
۱۴۰۲۰۱۰۹۱۴۴۷۲۴۶۱۲۷۳۰۷۱۵۴

بازدید دبیرکل فدراسیون از اردوی تیم‌های ملی تیراندازی دانشجویان

داریوش خواجوی صبح امروز از اردوی تیم‌های ملی تیراندازی دانشجویان بازدید کرد.

داریوش خواجوی صبح امروز از اردوی تیم‌های ملی تیراندازی دانشجویان بازدید کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران