کد خبر:11693
پ
۱۴۰۰۰۷۰۷۱۴۰۸۴۶۱۱۹۲۳۷۱۵۵۸۴

تماس تلفنی بن زاید با زلنسکی

رئیس امارات متحده عربی امروز دوشنبه با رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کرد.

رئیس امارات متحده عربی امروز دوشنبه با رئیس جمهور اوکراین تلفنی گفتگو کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران