کد خبر:14197
پ
۱۳۹۷۰۶۱۵۱۶۰۱۳۳۹۳۹۱۵۲۷۱۰۳۴

داسیلوا: تاکنون ۱۵۰۰ نفر را بازداشت کرده‌ایم

رئیس جمهور برزیل از بازداشت ۱۵۰۰ نفر از ابتدای حوادث برازیلیا طی روز یکشنبه تاکنون خبر داد.

رئیس جمهور برزیل از بازداشت ۱۵۰۰ نفر از ابتدای حوادث برازیلیا طی روز یکشنبه تاکنون خبر داد.

فدراسیون صنعت نفت ایران