کد خبر:17693
پ
۱۳۹۸۰۳۱۷۰۹۰۵۴۷۵۲۴۱۷۶۰۳۴۰۴

دستگاه‌ها‌ به وظیفه قانونی خود در حوزه عفاف و حجاب عمل کنند

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان دشمن جنگ ترکیبی خود را با حجاب و عفاف آغاز کرده است، گفت: دستگاه‌های اجرایی استان در برابر حجاب و عفاف باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمان دشمن جنگ ترکیبی خود را با حجاب و عفاف آغاز کرده است، گفت: دستگاه‌های اجرایی استان در برابر حجاب و عفاف باید به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

فدراسیون صنعت نفت ایران