کد خبر:11532
پ
۱۳۹۷۰۹۱۵۱۰۵۱۲۲۸۵۶۱۶۰۷۴۷۶۴

دستگاه قضا در زنجان با عاملان آشوب و ناامنی برخورد قاطع می‌کند

رییس کل دادگستری استان زنجان به پرونده اغتشاشگران در استان اشاره کرد و گفت: با کسانی که در اغتشاشات اخیر جامعه در صدد آشوب و ناامنی بودند برخورد قاطع و پشیمان شونده می‌شود.

رییس کل دادگستری استان زنجان به پرونده اغتشاشگران در استان اشاره کرد و گفت: با کسانی که در اغتشاشات اخیر جامعه در صدد آشوب و ناامنی بودند برخورد قاطع و پشیمان شونده می‌شود.

فدراسیون صنعت نفت ایران