کد خبر:7352
پ
۱۴۰۱۰۳۲۰۱۲۰۶۳۰۲۸۳۲۵۵۰۲۰۲۴

دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی

این گزارش تصویری در حال تکمیل است..

این گزارش تصویری در حال تکمیل است..

فدراسیون صنعت نفت ایران