کد خبر:11124
پ
۱۳۹۸۰۴۰۸۱۰۱۶۴۱۷۹۰۱۷۷۵۹۷۵۴

روسیه دیپلمات ژاپنی را اخراج کرد

بر اساس بیانیه دستگاه دیپلماسی خارجی روسیه کارمند سرکنسولگری ژاپن باید طی ۴۸ ساعت از روسیه خارج شود.

بر اساس بیانیه دستگاه دیپلماسی خارجی روسیه کارمند سرکنسولگری ژاپن باید طی ۴۸ ساعت از روسیه خارج شود.

فدراسیون صنعت نفت ایران