کد خبر:11534
پ
۱۴۰۰۱۰۰۹۱۰۰۳۵۷۸۸۷۲۴۳۸۷۶۹۴

سردار نوعی‌اقدم: نظام شرق و غرب تحمل قدرت ایران را ندارند

سردار نوعی‌اقدم با بیان اینکه نظام شرق و غرب تحمل قدرت ایران را ندارند گفت: امروز کشور ما قدرتمند و باصلابت است.

سردار نوعی‌اقدم با بیان اینکه نظام شرق و غرب تحمل قدرت ایران را ندارند گفت: امروز کشور ما قدرتمند و باصلابت است.

فدراسیون صنعت نفت ایران