کد خبر:17695
پ
۱۳۹۹۰۹۱۹۱۳۲۳۱۱۹۱۴۲۱۷۸۲۷۲۴

سند ملی پیشگیری از خودکشی در فارس تدوین شد

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به افزایش خودکشی‌ها، گفت: سند ملی پیشگیری از خودکشی تدوین شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به افزایش خودکشی‌ها، گفت: سند ملی پیشگیری از خودکشی تدوین شده است.

فدراسیون صنعت نفت ایران