کد خبر:7598
پ
۱۳۹۸۱۰۰۵۰۹۲۳۲۹۳۱۱۱۹۲۱۲۹۱۴

طرح شهرسازی سایت جنگ افزارسازی تهران ابلاغ شد؛‌ ساخت واحدهای مسکونی ۱۱ طبقه در "ساصد"

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوبه این شورا در خصوص طرح شهرسازی سایت جنگ افزارسازی (ساصد) را به استاندار، شهرداری و رئیس شورای شهر تهران ابلاغ کرد. – اخبار اقتصادی – به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شر..

طرح شهرسازی سایت جنگ افزارسازی تهران ابلاغ شد؛‌ ساخت واحدهای مسکونی 11 طبقه در "ساصد"

دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوبه این شورا در خصوص طرح شهرسازی سایت جنگ افزارسازی (ساصد) را به استاندار، شهرداری و رئیس شورای شهر تهران ابلاغ کرد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح زیر است:

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ، طرح شهرسازی سایت جنگ افزارسازی (ساصد-سازمان صنایع دفاع) در چارچوب قانون انتقال پادگان ها را پیرو بند ۹ صورتجلسه شماره ۶۲۷ کمیسیون ماده پنج شهر تهران مورد بررسی قرارداد و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۱ کمیته فنی شماره یک، با طرح مذکور در چارچوب زیر و به شرح نقشه پیوست موافقت کرد:

۱- بر اساس آخرین توافق شهرداری تهران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (موضوع متمم توافقنامه شماره ۳۵۰ / ۲۸۶۷۲۴ مورخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰) قدرالسهم مالک از کل عرصه به میزان درصد به ۳۵ درصد معادل ۵۹۷۵۸ مترمربع خواهد بود که مجموع زیر بنای احداثی درآن به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت :

*مسکونی و بخشی از خدمات مقیاس محله مورد نیاز به مساحت ۲۰۶۱۴۰ مترمربع در حداکثر ۱۱ طبقه (دراین قسمت ۶۸۴۸ مترمربع از خدمات پشتیبان سکونت موردنیاز جمعیت پیش‌بینی شده شامل فرهنگی ورزشی تاسیسات وتجهیزات شهری مذهبی وتجاری تامین می‌شود)

*باقیمانده خدمات مقیاس محله مورد نیاز ( آموزشی و درمانی) ۱۱۵۸۸ متر مربع در حداکثر ۳ طبقه

۲- نقشه پهنه بندی مصوب طرح با اعمال یک مورد اصلاح به شرح زیر مورد تائید قرار گرفت:

*به جهت امکان تحقق فضای سبز یک پارچه در امتداد شمالی محور پیروزی در حداکثر مساحت ممکن ، پهنه‌های G321-1 ، G321-2و G112-1 و G111-1 به پهنه G111 ( پارک عمومی ) تبدیل شود .

۳-بنای واجد ارزش ثبتی موجود بر اساس نامه شماره ۱۲۲۴۹ / ۱۲۶ / ۱۴۰۰۲مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی در محدوده پارک عمومی و با رعایت ضوابط حفاظتی و با عملکرد فرهنگی تثبیت و حفظ شود. تبعا امکان استفاده از سایر ابنیه قابل نگهداری موجود در عرصه مذکور در قالب تخصیص به فعالیت وزرشی ، فرهنگی و خدماتی مرتبط فراهم خواهد بود.

۴- با توجه به تبعات ناشی از استقرار سکونت و فعالیت در محدوده طرح بر ترافیک معابر پیرامونی ، مطالعات عارضه سنجی ترافیکی ناشی از اجرای طرح تهیه و به تصویب شورای ترافیک شهر تهران برسد.

همچنین مقرر شد با توجه به اهمیت پادگان دوشان تپه در نزدیکی این اراضی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مدیریت بحران در شرق تهران تدابیر لازم جهت حفظ کارکرد باند و عدم اختلال در سطوح پروازی آن توسط وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیرو های مسلح ، سازمان پدافند غیرعامل ، سازمان مدیریت بحران احصاء و به مراجع ذیربط از جمله شهرداری تهران ابلاغ شود.

تبعا در صورتیکه پس از ابلاغ تدابیر مذکور ، احداث بناهای ۱۱ طبقه در سهم مالک، واجد اخلال در استاندارد پروازی فرودگاه تشخیص داده شد، تعداد طبقات با حفظ سقف تراکم مورد توافق از طریق افزایش سطح اشغال بلوکهای مسکونی تعدیل می‌شود.

در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران اسناد و مدارک طرح با اعمال اصلاحات به شرح فوق حداکثر ظرف مدت دو ماه جهت طی فرآیند ابلاغ به دبیرخانه شورایعالی ارسال شود.

انتهای پیام/

فدراسیون صنعت نفت ایران