کد خبر:11118
پ
۱۴۰۱۰۷۰۳۲۰۵۱۲۱۲۱۲۶۱۵۴۶۶۴

قیام تهرانی‌ها علیه آشوب و اغتشاش در اجتماع بزرگ امت رسول‌الله(ص)

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله(ص) علیه اغتشاش‌گران و آشوب‌گران روزهای گذشته، در میدان انقلاب با حضور گسترده و میلیونی مردم برگزار شد.

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله(ص) علیه اغتشاش‌گران و آشوب‌گران روزهای گذشته، در میدان انقلاب با حضور گسترده و میلیونی مردم برگزار شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران