کد خبر:6587
پ
۱۴۰۰۰۳۱۱۱۰۵۰۱۷۲۸۹۲۲۸۸۹۲۹۴

مسائل اصلی خانواده و جامعه در بحث فرزندآوری دیده نشده است/مدل اشتغال زنان باید اصلاح شود

افکار عمومی هنوز باور به اهمیت بحران جمعیت پیدا نکرده است و آن را مسئله‌ حاکمیت، تلقی می‌کند.

افکار عمومی هنوز باور به اهمیت بحران جمعیت پیدا نکرده است و آن را مسئله‌ حاکمیت، تلقی می‌کند.

فدراسیون صنعت نفت ایران