کد خبر:6077
پ
۱۳۹۸۱۲۰۳۰۹۲۰۲۱۸۸۶۱۹۷۶۴۰۴۴

«معجزه آبخیزداری»|سامانه بام سبز؛ راهکاری دانش بنیان برای مدیریت سیلاب شهرها

بررسی ها نشان می دهد سامانه بام سبز یکی از راه های مدیریت سیلاب های شهری است که می تواند تهدید سیل را به فرصت تبدیل کند.

بررسی ها نشان می دهد سامانه بام سبز یکی از راه های مدیریت سیلاب های شهری است که می تواند تهدید سیل را به فرصت تبدیل کند.

فدراسیون صنعت نفت ایران