کد خبر:9798
پ
۱۴۰۰۰۹۱۴۰۹۱۲۲۷۸۸۳۲۴۲۰۰۶۸۴

نمایندگان مجلس با "بیمه حیات وحش" مخالفت کردند!/ مشاهده ۴ چهار قلاده یوز ماده با ۱۰ توله در توران

معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای بیمه حیات وحش و پرداخت خسارت به دامداران رایزنی‌های زیادی انجام دادیم و نهایتاً مقدار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار را دولت برای این کار تصویب کرد اما متأسفانه نمایندگان مجلس این ردیف بودجه را رد کردند.

معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای بیمه حیات وحش و پرداخت خسارت به دامداران رایزنی‌های زیادی انجام دادیم و نهایتاً مقدار ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار را دولت برای این کار تصویب کرد اما متأسفانه نمایندگان مجلس این ردیف بودجه را رد کردند.

فدراسیون صنعت نفت ایران