کد خبر:11475
پ
۱۴۰۱۰۷۱۷۲۱۴۶۰۰۱۹۷۲۶۲۲۲۶۵۴

نگاه مثبت سوریه به تغییرات در وزارت خارجه ترکیه

یک رسانه سوری، تغییر مسئول پرونده سوریه در وزارت خارجه ترکیه را نشانه مثبتی توصیف کرد که نشانگر تلاش آنکارا برای نزدیک شدن به دمشق دارد.

یک رسانه سوری، تغییر مسئول پرونده سوریه در وزارت خارجه ترکیه را نشانه مثبتی توصیف کرد که نشانگر تلاش آنکارا برای نزدیک شدن به دمشق دارد.

فدراسیون صنعت نفت ایران