کد خبر:3077
پ
۱۳۹۹۱۰۲۰۲۰۰۲۰۰۴۰۵۲۱۹۹۱۸۳۴

واکنش سلیمی نمین به ادعای کذب درباره حاج احمد خمینی: حمله به حاج احمدآقا توسط آقای منتظری شروع شد/ تخریب فرزند امام همچنان ادامه دارد

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: احمد خمینی نشان داد که از قدرت پدرش هیچ استفاده‌ای نمی‌کند چرا که امام در تاریخ ایران به صورت بی سابقه ای دارای قدرت و منزلت در پیش ملت بود و پسرش به راحتی می‌توانست از این قدرت سواستفاده کند.

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: احمد خمینی نشان داد که از قدرت پدرش هیچ استفاده‌ای نمی‌کند چرا که امام در تاریخ ایران به صورت بی سابقه ای دارای قدرت و منزلت در پیش ملت بود و پسرش به راحتی می‌توانست از این قدرت سواستفاده کند.

فدراسیون صنعت نفت ایران