کد خبر:11128
پ
۱۳۹۵۱۰۱۱۱۵۴۹۵۹۷۰۶۹۵۹۰۰۳۴

وزارت بازرگانی آمریکا یک هواپیمای ایرانی را تحریم کرد

وزارت بازرگانی آمریکا امروز یک فروند هواپیمای ایرانی دیگر را به فهرست تحریم‌های خود افزود.

وزارت بازرگانی آمریکا امروز یک فروند هواپیمای ایرانی دیگر را به فهرست تحریم‌های خود افزود.

فدراسیون صنعت نفت ایران