کد خبر:11304
پ
۱۳۹۹۱۲۰۹۲۰۳۰۲۸۱۳۸۲۲۳۲۰۸۴۴

پناهیان: ‌کجای دنیا مردم را علیه‌ نیروهای نظم‌بخش جامعه ‌تشویق می‌کنند؟

استاد حوزه علمیه گفت: در کجای دنیا خدمات نیروی انتظامی و نیروهای نظم بخش جامعه را ندیده می‌گیرند و مردم را علیه آنها تشویق می‌کنند.

استاد حوزه علمیه گفت: در کجای دنیا خدمات نیروی انتظامی و نیروهای نظم بخش جامعه را ندیده می‌گیرند و مردم را علیه آنها تشویق می‌کنند.

فدراسیون صنعت نفت ایران