کد خبر:11630
پ
۱۴۰۱۰۷۲۳۲۲۲۶۰۳۲۵۴۲۶۲۵۵۳۰۴

پیروزی کایسری‌اسپور برابر گالاتاسرای با حضور حسینی و کریمی

کایسری‌اسپور حریف نامدارش را در سوپرلیگ ترکیه شکست داد.

کایسری‌اسپور حریف نامدارش را در سوپرلیگ ترکیه شکست داد.

فدراسیون صنعت نفت ایران