کد خبر:11661
پ
۱۴۰۱۰۶۱۲۰۷۱۴۰۰۱۸۷۲۶۰۱۶۱۲۴

پیشتازی یاران محرمی در لیگ برتر کرواسی

دینامو زاگرب یازدهمین پیروزی‌اش را در فصل جاری لیگ برتر کرواسی کسب کرد.

دینامو زاگرب یازدهمین پیروزی‌اش را در فصل جاری لیگ برتر کرواسی کسب کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران