کد خبر:16107
پ
۱۴۰۱۰۲۳۰۲۰۴۵۳۹۵۸۹۲۵۳۶۰۶۲۴

پیشنهاد وسوسه‌برانگیز به ستاره والیبال فرانسه

تیم والیبال هالک بانک ترکیه، پیشنهادی وسوسه‌برانگیز به ستاره ملی‌پوش فرانسوی ارائه کرده است.

تیم والیبال هالک بانک ترکیه، پیشنهادی وسوسه‌برانگیز به ستاره ملی‌پوش فرانسوی ارائه کرده است.

فدراسیون صنعت نفت ایران