کد خبر:11695
پ
۱۴۰۱۰۷۲۵۲۲۵۱۳۷۶۲۹۲۶۲۶۵۲۹۴

یک ایست و بازرسی در غرب جنین هدف حمله مقاومت قرار گرفت

نیروهای مقاومت در کرانه باختری موفق شدند، نظامیان صهیونیست را در ایست و بازرسی در اطراف این شهر مورد حمله قرار دهند.

نیروهای مقاومت در کرانه باختری موفق شدند، نظامیان صهیونیست را در ایست و بازرسی در اطراف این شهر مورد حمله قرار دهند.

فدراسیون صنعت نفت ایران