افراد

رئیس هیات مدیره

دکتر رامین خسروخاور انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

اعضای هیات مدیره

دکتر رضا پدیدار

نایب رئیس

انجمن شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها

 

مهندس آرش نجفی

عضو اصلی

انجمن بهينه سازي مصرف انرژي ايران

 

مهندس حسین فرهادی

عضو اصلی

انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی

 

مهندس سید حامد وزیری هامانه

عضو اصلی

انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو)

 

مهندس بهزاد حضرتی

عضو اصلی

انجمن شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

 

دکتر فرشید شکرخدایی

عضو اصلی و خزانه دار

انجمن مدیریت کیفیت ایران

 

مهندس حمیدرضا رستمی

عضو علی البدل

انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی

 

مهندس محمد احمدی

عضو علی البدل

سندیکای شرکت‌های تاسیساتی و صنعتی ایران

 

مهندس عادل نژادسلیم

بازرس اصلی

مهندس اکبر افشار

بازرس علی البدل

انجمن شرکت‌های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و نیرو)

 

دکتر علی شمس اردکانی

مشاور عالی

 
مهندس نصرت الله سیفی

مشاور عالی

 

دبیرکل

دکتر معصومه تاج میری