کد خبر:17403
پ
۱۴۰۱۰۴۰۱۰۹۲۷۴۵۲۳۴۲۵۵۶۱۷۰۴

تداوم تخلفات نانوایی‌ها با وجود اجرای طرح هوشمندسازی/ وقتی متخلفان ترفندهای جدید رو می‌کنند

با وجود اجرای مرحله جدید طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از اواخر سال گذشته و دو برابر شدن کمک هزینه دولت، همچنان شاهد تخلفات متعدد در این زمینه هستیم که باید برخورد بازدارنده با این موارد به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد.

با وجود اجرای مرحله جدید طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان از اواخر سال گذشته و دو برابر شدن کمک هزینه دولت، همچنان شاهد تخلفات متعدد در این زمینه هستیم که باید برخورد بازدارنده با این موارد به طور جدی در دستور کار قرار بگیرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران