کد خبر:5809
پ
۱۳۹۷۱۱۱۰۱۵۲۶۰۹۸۶۹۱۶۴۹۳۷۲۴

تراز تجاری کشور مثبت شد

معاون گمرک ایران گفت: تراز تجاری کشور در فروردین ماه با پیشی گرفتن ارزش کالاهای صادره نسبت به واردات مثبت ۸۷۵میلیون دلار شد.

معاون گمرک ایران گفت: تراز تجاری کشور در فروردین ماه با پیشی گرفتن ارزش کالاهای صادره نسبت به واردات مثبت ۸۷۵میلیون دلار شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران