کد خبر:11638
پ
۱۴۰۱۰۷۲۳۱۴۵۹۰۳۹۰۹۲۶۲۵۴۲۵۴

ترخیص روزانه ۸۰۰ کامیون کالای اساسی از گمرک بندر امیرآباد

حدود ۶۵۰هزار تن کالای اساسی (شامل جو و گندم و ذرت و روغن خام) از ابتدای سال تا کنون از بندر امیرآباد وارد کشور شده است.

حدود ۶۵۰هزار تن کالای اساسی (شامل جو و گندم و ذرت و روغن خام) از ابتدای سال تا کنون از بندر امیرآباد وارد کشور شده است.

فدراسیون صنعت نفت ایران