کد خبر:11699
پ
۱۴۰۱۰۳۲۲۲۱۰۶۳۵۱۹۲۵۵۱۸۴۷۴

توجه به بازار سرمایه از باب مهندسی اقتصاد با اهمیت است

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با بیان اینکه توجه به بازار سرمایه از باب مهندسی اقتصاد با اهمیت است گفت: توسعه پایدار با توسعه و ثبات بازار‌های مالی ارتباط مستقیم دارد.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با بیان اینکه توجه به بازار سرمایه از باب مهندسی اقتصاد با اهمیت است گفت: توسعه پایدار با توسعه و ثبات بازار‌های مالی ارتباط مستقیم دارد.

فدراسیون صنعت نفت ایران