کد خبر:3421
پ
۱۳۹۷۱۰۱۹۱۰۲۲۲۱۳۲۴۱۶۳۲۸۹۷۴

دور جدیدی از تحقیقات درباره نقص فنی ۴۱۶ هزار خودروی تسلا شروع شد

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ایالات متحده (NHTSA) اعلام کرد که تحقیقات رسمی خود را در باره ۴۱۶ هزار خودروی تسلا به دلیل گزارش‌هایی مبنی بر فعال شدن غیرمنتظره ترمز در ارتباط با سیستم رانندگی خودکارAutopilot آغاز کرده است.

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ایالات متحده (NHTSA) اعلام کرد که تحقیقات رسمی خود را در باره ۴۱۶ هزار خودروی تسلا به دلیل گزارش‌هایی مبنی بر فعال شدن غیرمنتظره ترمز در ارتباط با سیستم رانندگی خودکارAutopilot آغاز کرده است.

فدراسیون صنعت نفت ایران