کد خبر:3651
پ
۱۴۰۰۱۱۱۳۱۴۴۴۱۱۲۰۱۲۴۶۷۰۸۷۴

دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در اجرای ردیف ۱۳ تبصره ۱۴ قانون بودجه کشور پرداخت شد

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت در راستای اجرای ردیف (۱۳) جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه کل کشوردر سال جاری ۲۶ هزار و ۷۲۶ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال به برخی نهادها از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخت شد…

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت در راستای اجرای ردیف (۱۳) جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه کل کشوردر سال جاری ۲۶ هزار و ۷۲۶ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال به برخی نهادها از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخت شد.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از پرداخت ۲۶ هزار و ۷۲۶ میلیارد و ۲۵۳ میلیون ریال درراستای اجرای ردیف (۱۳) جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه کل کشوردر سال جاری به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، استانداری البرز، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویر احمد واستان خراسان رضوی، اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان و همچنین دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور خبر داد.

حاجتی با اشاره به پرداخت اخیر گفت: این پرداختی ها براساس ردیف (۱۳) جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه صورت گرفته است که براساس آن مبلغ ۲۴ هزارو ۹۷۳ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۱۰۰ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، ۲۵ میلیارد و ۷۲۹ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه، ۱۷۸ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی، ۱۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور، ۲۵ میلیارد و ۲۵۸ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، ۲۴ میلیارد و ۳۴ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام، ۳۴۷ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، ۳ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، ۳۰۰ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها پرداخت شده است.

وی ادامه داد: دراجرای ردیف یاد شده نیز ۵۰۰ میلیارد ریال به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویر احمد، ۹۴ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی و ۳۰۰ میلیارد ریال به استانداری البرز، ۳۳۸میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال به اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان پرداخت شد.

لازم به ذکراست، ردیف (۱۳) جدول مصارف هدفمندی موضوع بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه کل کشور در سال جاری مربوط به اجرای سایر اهداف مندرج در ماده ۳۹ قانون برنامه پنجم ششم توسعه، اجرای مواد ۸تا ۱۱ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، حق بیمه سهم دولت برای اقشار خاص از جمله رانندگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، قالیبافان، زنبورداران، شاغلان صنایع دستی شناسه دار، زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست، راهنمایان گردش گری و صیادان شمال و جنوب و باربران و خادمین مساجد می باشد.

انتهای پیام/

فدراسیون صنعت نفت ایران