کد خبر:5305
پ
۱۴۰۱۰۱۲۲۱۴۱۶۲۲۳۸۸۲۵۱۱۹۳۸۴

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس: افزایش ۲ برابری قیمت اینترنت منطقی نیست

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس معتقد است که افزایش دو برابری قیمت اینترنت منطقی نیست و وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشد.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس معتقد است که افزایش دو برابری قیمت اینترنت منطقی نیست و وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخگو باشد.

فدراسیون صنعت نفت ایران