کد خبر:6110
پ
۱۴۰۰۰۸۲۵۱۱۳۸۱۵۴۲۷۲۴۰۵۹۹۲۴

رسیدگی داده محور، وصول بهنگام و رضایتمندی مودیان ۳ اولویت سازمان امور مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر رسیدگی داده محور، وصول بهنگام و تکریم مودیان از رویکردهای اصلی سازمان برای دستیابی به اهداف نظام مالیاتی، گفت: باید مشوق‌های بیشتری برای افزایش انگیره نیروهای انسانی سازمان امور مالیاتی فراهم شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر رسیدگی داده محور، وصول بهنگام و تکریم مودیان از رویکردهای اصلی سازمان برای دستیابی به اهداف نظام مالیاتی، گفت: باید مشوق‌های بیشتری برای افزایش انگیره نیروهای انسانی سازمان امور مالیاتی فراهم شود.

فدراسیون صنعت نفت ایران