کد خبر:11546
پ
۱۳۹۸۰۷۰۸۱۶۱۴۰۳۱۷۶۱۸۵۳۷۷۶۴

سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی معارفه شد

آیین معارفه “نصرالله عبداللهی” سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با حضور مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد برگزار شد.

آیین معارفه "نصرالله عبداللهی" سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با حضور مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد برگزار شد.

فدراسیون صنعت نفت ایران