کد خبر:17679
پ
۱۴۰۱۱۰۰۷۱۴۵۱۲۱۹۶۲۲۶۷۳۰۰۲۴

شفاف‌سازی در خصوص اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها/ صدور مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها

اتاق اصناف ایران با اعلام روال قانونی درخواست مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها، به ابهامات و سؤالات در این مورد پاسخ داد.

اتاق اصناف ایران با اعلام روال قانونی درخواست مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزها، به ابهامات و سؤالات در این مورد پاسخ داد.

فدراسیون صنعت نفت ایران