کد خبر:4283
پ
۱۳۹۹۰۷۱۵۱۶۰۲۵۵۶۳۸۲۱۳۷۸۲۳۴

فائو: جنگ روسیه و اوکراین می‌تواند باعث بحران غذا در جهان شود

مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) هشدار داد که علاوه بر کمبودهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا، اختلال در تولید محصولات کشاورزی در روسیه و اوکراین به دلیل حمله مسکو به همسایه‌اش می‌تواند به طور جدی ناامنی غذایی را در جهان تشدید کند.

مدیر کل سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) هشدار داد که علاوه بر کمبودهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا، اختلال در تولید محصولات کشاورزی در روسیه و اوکراین به دلیل حمله مسکو به همسایه‌اش می‌تواند به طور جدی ناامنی غذایی را در جهان تشدید کند.

فدراسیون صنعت نفت ایران