کد خبر:11204
پ
۱۳۹۹۰۹۰۳۱۵۰۲۱۷۸۹۰۲۱۶۶۹۲۳۴

همه اقلام شرکت‌های هواپیمایی از ابتدای سال جاری تاکنون ترخیص شد

گمرک ایران با توجه به تحریم‌های بین‌المللی صنعت هوایی کشور و حساسیت کالاهای وارداتی این بخش نسبت به ترخیص همه اقلام شرکت‌های هواپیمایی از ابتدای سال جاری تاکنون اقدام کرد.

گمرک ایران با توجه به تحریم‌های بین‌المللی صنعت هوایی کشور و حساسیت کالاهای وارداتی این بخش نسبت به ترخیص همه اقلام شرکت‌های هواپیمایی از ابتدای سال جاری تاکنون اقدام کرد.

فدراسیون صنعت نفت ایران