کد خبر:11292
پ
۱۳۹۷۰۸۰۴۰۹۰۵۳۲۳۴۱۱۵۷۴۰۲۹۴

پیشنهاد حمایت از بازار سرمایه برای هدایت نقدینگی سرگردان

بازار سرمایه در دو روز پایانی هفته گذشته و با واکنش مثبت به محدوده ی تکنیکالی خود، رشد اندکی را تجربه کرد که سبب شد برخی از فعالان این بازار، تصور کنند که پایان اصلاح فرسایشی بازار نزدیک است.

بازار سرمایه در دو روز پایانی هفته گذشته و با واکنش مثبت به محدوده ی تکنیکالی خود، رشد اندکی را تجربه کرد که سبب شد برخی از فعالان این بازار، تصور کنند که پایان اصلاح فرسایشی بازار نزدیک است.

فدراسیون صنعت نفت ایران