کد خبر:3975
پ
۱۳۹۷۰۱۲۸۱۰۲۳۲۳۴۵۱۱۳۸۷۱۹۸۴

گفت‌وگو|ایران تا آخر اسفند باید ظرفیت صادرات نفت خود را به قبل از تحریم برساند

یک پژوهشگر ریسک با بیان این که ایران با شرایط فعلی باید بکوشد تا آخر اسفند ظرفیت صادرات نفت خود را به قبل از تحریم برساند گفت: تعادل ژئوپلیتیک در اروپا ایجاب می‌کند ایران جایگزین روسیه در صادرات نفت و گاز به اروپا شود. – اخبار اقتصادی – به گزارش خبرن..

یک پژوهشگر ریسک با بیان این که ایران با شرایط فعلی باید بکوشد تا آخر اسفند ظرفیت صادرات نفت خود را به قبل از تحریم برساند گفت: تعادل ژئوپلیتیک در اروپا ایجاب می‌کند ایران جایگزین روسیه در صادرات نفت و گاز به اروپا شود.

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد حسین ادیب تاکید دارد که ایران با شرایط فعلی باید بکوشد تا آخر اسفند ظرفیت صادرات نفت خود را به قبل از تحریم برساند.
او بر این باور است منابع درآمدی شرکت ملی نفت و گاز نباید صرف جبران کسر بودجه دولت شود.
وی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به تشریح وضعیت منطقه و شرایط حاضر و معادلات حاکم پرداخته که در ادامه می خوانید.

*ایران، عامل توازن ژئوپلتیک در خاورمیانه است
با خروج آمریکا از خاورمیانه ، عامل بی ثباتی در خاورمیانه از منظر اقتصادی چه کشوری است ؟
ادیب :عامل بی ثباتی در خاورمیانه ، لشکر بیکاران در کشور های عربی است که تا پنج سال آینده به حرکت در می آید و منشأ بی ثباتی های عدیده در خاورمیانه خواهد بود و منشأ بی ثباتی در جهان لشکر بازنشستگان است. در پنج سال آینده در آلمان ، ژاپن ، کره و آمریکا به حرکت در می آید تا پنج سال دیگر پنجاه درصد جمعیت آلمان بالای ۴٩ سال خواهد بود ، منشأ بی ثباتی ایران نیست ، ایران، عامل توازن ژئوپلتیک در خاورمیانه است.

توازن ژئوپلتیک را تعریف می کنید ؟
ادیب : استراتژی خاورمیانه ای آمریکا بر توازن ژئوپلیتیک استوار است : توازن ژئوپلیتیک به معنای ذیل است : ژئوپلیتیک یعنی اینکه هر کشور قوی تر از آن باشد که ببازد و ضعیف تر از آن باشد که ببرد. ژئوپلیتیک یعنی موازنه تهدید ، ژئوپلیتیک یعنی موازنه سازی.

توازن ژئوپلتیک بر چه اساسی استوار است ؟
ادیب : توازن ژئوپلیتیک نگاه مثلثی به توازن قوا دارد هر منطقه باید به سه قطب قدرت در رقابت با یکدیگر تقسیم شود ، توازن ژئوپلیتیک بر بازدارندگی استوار است ، سه قطب قدرت ؛ ضمن رقابت سنگین با یکدیگر ، هیچ کدام نباید قوی تر از آن باشند که ببرند و نباید ضعیف تر از آن باشند که ببازند ، بازدارندگی ژئوپلیتیک یعنی این.

نگاه خاورمیانه ای آمریکا بر چه اساسی استوار است ؟
ادیب : نگاه آمریکا به خاورمیانه مثلثی است آمریکا می خواهد به سه قطب قدرت نزدیک تر باشد تا این سه قطب به یکدیگر.

نگاه آمریکا به کشور های عربی را چگونه تفسیر می کنید ؟
ادیب : در منطقه خاورمیانه کشور های عربی در راهبرد آمریکا به هیچ گرفته می شوند. آمریکا تمایل دارد در موازنه قوا در منطقه ، اعراب هیچ جایگاهی نداشته باشند ، استراتژی آمریکا این است که در کشور های عربی رقابت باید بین کشورهای غیر عربی باشد ( تهران ، رژیم صهیونیستی ، استانبول ).

نگاه آمریکا به روسیه در چهارچوب نگاه ژئوپلتیک چگونه است ؟
ادیب : پوتین معتقد است آمریکا ، روسیه را دشمن خود معرفی می کند تا بتواند انسجام خود را در مقابل دشمن مشترک حفظ کنند.، روسیه یک پمپ بنزین تلقی می شود. قدرت روسیه یک بعدی است.

برگرفته از مطالب بالا در نگاه ژئوپلتیک آمریکا ایران را چگونه می بیند ؟
ادیب : برگرفته از مطالب بالا آمریکا برخلاف آنچه در گفتار ادعا می‌کند ایران را عامل بی ثباتی خاورمیانه نمی داند.

توصیه شما در این شرایط به ایران چیست ؟
ادیب : کیسینجر یکبار گفته بود برای حفظ تعادل ژئوپلیتیک در اروپا ، روسیه از حد معینی نباید به اروپا نزدیک تر شود و روسیه از این خط قرمز عبور کرده بود. لذا راهبرد آمریکا ، ایجاد شکاف عمیق اقتصادی بین اروپا و روسیه است. این به معنای قطع ارتباط اقتصادی روسیه با اروپاست. به زبان ساده ، ایران گاز و نفتی را که روسیه به اروپا صادر می کرد باید جایگزین کند ، به بیان قابل فهم تر ، تعادل ژئوپلیتیک در اروپا ایجاب می‌کند ایران جایگزین روسیه در صادرات نفت و گاز به اروپا شود.

این مطالب را اگر بخواهیم در قالب بودجه دولت به جزئیات تبدیل شود شامل چه مواردی است ؟
ادیب : ایران باید تا آخر اسفند ظرفیت صادرات نفت خود را به قبل از تحریم برساند و رئیس شرکت ملی نفت با تاکید گفتند که این اتفاق می افتد ولی من از برخی مصوبات مجلس نگرانم برخی از مصوبات مجلس دست شرکت ملی نفت را برای توسعه می بندد. درست در این برهه ، منابع درآمدی شرکت ملی نفت و گاز نباید صرف جبران کسر بودجه دولت شود.

*گفت و گو از: مریم سلیمی

انتهای پیام /

فدراسیون صنعت نفت ایران